W świetle nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 22 czerwca 2016, która weszła  w życie 1 lipca 2016 roku, zmianom m.in. ulegnie sposób rozliczania energii elektrycznej wytworzonej z mikroinstalacji fotowoltaicznych do 40 kW. 

Prosumenci będą rozliczani w systemie 12 miesięcznym (1 rachunek na rok), a energia elektryczna, która nie zostanie skonsumowana w czasie rzeczywistym, zostanie oddana do sieci energetycznej z możliwością pobrania jej w dowolnym momencie (np. w nocy, w zimie) z zastosowaniem tzw. współczynnika korygującego.
Dla mikroinstalacji instalacji do 10 kW wynosi 0,8 a dla mocy powyżej 10kW – 0,7.

 

Nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

z dnia 22.czerwca 2016 r.