Dotacje wraz z preferencyjnymi pożyczkami dla Prosumentów będą znowu
dostępne w Banku Ochrony Środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej udostępnił BOŚ do 40 mln zł, w tym do 12 mln zł na
dotacje, z przeznaczeniem na zawieranie umów z przyszłymi prosumentami -
osobami fizycznymi. BOŚ rozpocznie przyjmowanie wniosków w programie
"EKOkredyt Prosument II" już w połowie tego miesiąca.

https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument-ii